Blog

आकाश एशएमएश मार्फत ताइवान विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति आवदेन

आजभोली विद्याथीहरु आफनो उज्यालो भविष्यको लागी प्राय गरेर विदेश पढन जानेको संख्या वढीरहेको वेलामा ताइवान देशले पनि नेपाली विद्यार्थीहरुकोा को लागी छात्रवृत्ति को व्वस्था गरेको छ । तर आजभोलीको इन्टरनेटको जवानामा हामी लाई थाहा नहुन सक्छ । त्यो छात्रवृत्तिको लागी हामीले के गर्ने  के नगर्ने भनेर दोधारमा नपरीकन ढुक्क सँगले तपाईहरुले यो ...

Apply for Scholarship To Study In Taiwan Via Aakash SMS

Want to study abroad? Well, that would cost a lot, right? That’s why scholarship schemes are made. Similarly, Merit Consultancy has tuned in attractive scholarship scheme to pursue an education in Taiwan. Well, the available courses are  Engineering, Veterinary Medicine, Management International Agribusiness (B.S&MS) Global Studies (MA) and Tran cultural Studies (Ph.D.) ...

Apply for Taiwan Scholarship with Aakash SMS

Do you want to study abroad? Well, that cost a hefty amount, isn’t it? But, there is certainly scholarship scheme that you can apply for. Merit consultancy has brought an attractive scholarship scheme for Taiwan University. Similarly, you can apply for those scholarships via Aakash SMS. You can advance your study in ...

Test Drive Mahindra TUV with Aakash SMS

Have you ever desired to know more about Mahindra TUV, instead of surfing its features? Aakash SMS has brought an opportunity for car hipsters to grace Mahindra TUV’s features. You can register your name for Mahindra TUV test drive via Aakash SMS. It has been almost more than a year when Agni ...
Back to top